Servis

Reference
výstavba dálnice D 47 v Ostravě-Svinově
výstavba dálničního obchvatu Olomouce
rekonstrukce ul. Místecké (myší díra) v Ostravě-Vítkovicích
stavba rychlostní komunikace v Mostech u Jablunkova
rekultivace skládky TKO pro město Kravaře
Provedení odkopu, odvozu a uložení zeminy na stavbě Dálnice D 47, stavba 4707 Bílovec–Ostrava Rudná (objem cca 350 000 m³ Strabag a.s.)
Provedení zemních prací na stavbě “Silnice I/48 Český Těšín–Žukov” (pro Strabag a.s. objem 80 000 m³)
Provedení části stavby “Rychlostní komunikace R 48 etapa 1, Dobrá–Tošanovice (pro Strabag a.s.)
Přeprava slévarenských písků ze ŽDB Bohumín (objem 30 000 t pro A.S.A. spol. s r.o.)
Přeprava materiálu na výstavbu dálnice D 47. Úsek 08 mezimostní objekty 8216 a 8221 (objem 120 000 t pro Multiserv a.s.)
Dodávka materiálu včetně dopravy na stavbu “Silnice 1/58 Bohumín”, příjezd k hraničnímu mostu, (Strabag a.s.)
Rekultivace odvalu D 1 a D 2 v k.ú. Hrabová a Paskov (objem 80 000 t pro OKD Rekultivace a.s.)
Provedení HTÚ (hrubých terénních úprav) na stavbě TESCO Havířov (IMOS Brno a.s., Strabag a.s.)
Provedení HTÚ zpevněných ploch a parkovacích míst při přípravě ČEZ Arény v Ostravě na MS v ledním hokeji (Strabag a.s.)
Dodávka skrývkové zeminy pro rekultivační účely na stavbu “Sanace území Karolína Ostrava” (pro OKD Rekultivace a.s.)
Provedení zemních prací na stavbě “Sklad PH Sedlnice” (pro ŽS Brno, a.s.)
Přeprava zemin s obsahem ropných látek z provozoven společnosti MORA Moravia (pro DEAKONTA a.s., objem cca 15 000 t)
Provedení HTÚ při výstavbě víceúčelové sportovní haly v Ostravě-Polance (Bytostav Poruba a.s.)
Přeprava kontaminovaných zemin pro DEZA a.s. (objem cca 80 000 t)
Zajišťování dopravního a mechnizačního servisu pro firmy Vamoz servis a.s., Ostravské vodárny a kanalizace a.s., SITA a.s., A.S.A spol. s r.o., ODS Dopravní stavby Ostrava a.s., Colas a.s., Swietelsky stavební s.r.o., ČMO české a moravské obalovny s.r.o., MAKOS a.s., Dopravní podnik Ostrava a.s., a další firmy